• Đây là loại xi măng có chất lượng phù hợp cho các công đoạn đổ móng, cột, sàn nhà, cũng như công tác xây tô và thi công các hạng mục hoàn thiện khác. Đồng thời, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

  • Xi Măng Chinfon Rời PC 50 do Công ty xi măng Chinfon sản xuất vượt yêu cầu chất lượng của loại xi măng PC50 quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2682: 2020

  • Xi măng Chinfon rời PCB-40 là một loại xi măng được nhà sản xuất thiết kế chuyên biệt cho: - Các nhà sản xuất bê tông chất lượng cao và bê tông chuyên dụng, bê tông ứng lực, - Các nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp, - Phục vụ các dự án hạ tầng qui mô lớn như: công trình ngầm, đập thuỷ điện, sân bay.