Xi Măng Chinfon Rời PC 50 do Công ty xi măng Chinfon sản xuất vượt yêu cầu chất lượng của loại xi măng PC50 quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2682: 2020

Nhà phân phối

VLXD số 15

Thương hiệu

Xi măng Chinfon

Quy cách

Tấn

Xi Măng Chinfon Rời PC 50 do Công ty xi măng Chinfon sản xuất vượt yêu cầu chất lượng của loại xi măng PC50 quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2682: 2020. Ngoài ra, còn được Cục Kiểm định chất lượng thuộc Viện Vật liệu xây dựng Việt Nam chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16: 2019. Nó cũng phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C150 cho Loại I hoặc tiêu chuẩn BS EN 197-1: 2011 cho CEM I 42,5R hoặc CEM I 52,5N với các đặc tính nổi bật sau:

+ Tính chất lý hóa ổn định;

+ Phù hợp với các công trình xây dựng chất lượng cao;

+ Xi măng phát triển cường độ nhanh và ổn định;

+ Xi măng đông kết nhanh với khả năng gia công vượt trội giúp xử lý, đặt và hoàn thiện dễ dàng hơn;

+ Nhu cầu nước tương đối thấp do đó giảm nứt bề mặt bê tông;

+ Tăng cường liên kết bê tông, đảm bảo bê tông đồng nhất, duy trì độ thấm bê tông thấp, do đó bê tông có độ bền tuyệt vời.

Go to Top